පුෂ්පකුමාර මල්ලවආරච්චි

මාතර සිට මහනුවර බලා ධාවනයවූ සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය අද (26) රාත්‍රී පල්ලෙවෙල දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී පීලි පැනීමට ලක්වීම නිසා  මගීහු දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වූහ.

මහනුවර බලා ගමන් ගත් දුම්රිය පල්ලෙවෙල දුම්රිය ස්ථානය පසු කරනවාත් සමඟ එහි එන්ජිමේ ඉදිරි රෝද යුගල කිහිපයක් මෙසේ පීලී පැන ඇත. මෙම පීලි පැනීම සිදුව ඇත්තේ ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ග අතර දුම්රිය හුවමාරු කරන ස්ථානය ආසන්නයේදීය.

දුම්රිය පීලි පැනීමෙන් සිල්පර කොට කිහිපයකට හානිවී ඇති අතර මගී මැදිරිවලට හානි සිදුවී  නොමැත. දුම්රියේ ගමන් ගත් මගීහු මේ හේතුවෙන් අපහසුතාවයට පත්ව දුම්රිය වේදිකාවේ මෙන්ම දුම්රිය මාර්ගයේද තැනින් තැන රැදී සිටියහ.

මෙම පීලි පැනීම නිසා වේයන්ගොඩ හා මීරිගම අතර කොටසේ තනි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය කරවීමට පියවර ගන්නා බව දුම්රිය බලධාරීහු පැවසුහ. රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියන්ද බොහෝ වේලාවක් ප්‍රමාදවීමට ඉඩ ඇති බව දැනගන්නට ඇත.