(ඉන්දිකා රාමනායක)

ජාතික තරුණ සේවා සභාව හරහා  නිල් බලකායේ තරුණ තරුණියන් රැසක් පුහුණු කිරීම සහ ඒ සදහා වැයකළ බව කියන රුපියල් ලක්ෂ 170 ක මුදල සොයා ගත් ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන්  බරපතල දුෂණ වංචා විමර්ශන  පිළිබද විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම අදත් (31) පැයකට ආසන්න කාලයක් ප‍්‍රකාශයක් ලබාගත් බව එම කොමිසම කියයි.

කොමිසම කළ දැනුම් දීමක් මත නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරු 10.30 ට එහි පෙනී සිටි අතර මෙම ප‍්‍රශ්න කිරීම පෙරවරු 11.20  දක්වා පැවැත්විණි. 

තරුණ සේවා සභාව හරහා නිල් බලකායේ තරුණ තරුණියන් රැසකට  පුහුණුව ලබා දීමට රුපියල් ලක්ෂ 170ක් රජයේ මුදල් අවභාවිත කර ඇති බවට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් මත  කොමිසම පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබුණි.