සුජිත් හේවාජුලිගේ
 
අධිකරණවල නඩු හත් ලක්ෂ පනස් දහසක් පමණ ගොඩගැසී ඇතැයි අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැතිනී තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පැවසුවාය.


මෙය රටකට හිතකර තත්ත්වයක් නොවේ යැයි කී ඇමැතිවරිය අධිකරණයන්හි නඩු ගොඩ ගැහීම වැළැක්වීමට දැනටමත් පියවර කිහිපයක් ගෙන ඇතැයි ද ඇය සඳහන් කළාය.