(තිළිණි ද සිල්වා)

සී.එස්.එන්.රූපවාහිනි නාලිකාව පවත්වාගෙන යන ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ පදනමට  අයත් බත්තරමුල්ල පිහිටි ඉඩම පවරා ගැනීමට  එරෙහිව චමල් රාජපක්ෂ මහතා ගොනුකර  ඇති රිට් පෙත්සම සම්බන්ධයෙන්  කරුණු දැක්වීම සඳහා  ලබන මැයි  3 වැනි දා අධිකරණයේ   පෙනී සිටින ලෙස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඇතුළු පිරිසකට  නියෝග කරමින් අභියාචනාධිකරණයට අද (15) නොතීසී  නිකුත් කළේය.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු එම ඉඩම වසර 30 ක බදු ගිවිසුමකට  ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ අනුස්මරණ අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා  සමාජ සේවා  පදනමට  ලබාගෙන තිබු අතර  පසුව එම ඉඩමෙහි  පිහිටි ගොඩනැගිල්ලක සී.එස්.එන් නාලිකාව පවත්වාගෙන ගොස් ඇති  බව සඳහන් විය.

තිස් අවුරුදු බදු ගිවිසුම තිබිය දී  අදාල ඉඩම නැවත පවරා ගැනීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කර ඇති බවත් එය නීතිවිරෝධි බවත් පෙත්සම මගින් කරුණු දක්වා තිබිණි.

අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු විජිත් මළල්ගොඩ මහතා සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු එස්.තුරෙයිරාජා මහතා හමුවෙහි මෙම පෙත්සම අද (15) කැඳවිණි.