කොළඹ ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරාධිපති සහ බෞද්ධයා නාලිකාවේ නිර්මාතෘ දරණාගම කුසලධම්ම හිමියෝ අපවත්වූහ.

අද උදේ ඒහිමියන් අපහත්වන විට 54 වන වියේ පසු විය.

කුසලධම්ම හිමියෝ කාලයක් රෝගාතුරව සිටි බව දැනගන්නට තිබේ.