ජපානය හරහා හමාගිය ජේබි සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් මේ වනවිට 10දෙනකු මියගොස් ඇති අතර දැඩි හානි සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ. 


සුළි කුණාටුවෙන් වැඩි බලපෑමක් ඇතිවූ ක්යොතෝ හා ඔසාකා නගරන්හි 300ක පමණ පිරිසක් තුවාල ලබා ඇත.


ප්‍රදේශයේ මිලියන දෙකක පමණ පිරිසක් ආපදාවට පත්වී ඇතැයි බලධාරීහු පවසති.

ගුවන්ගමන් වාර 800ක් පමණ අවලංගු කර ඇති අතර ඔසාකා කෙන්සායි ගුවන්තොටුපලේ 3000ක පමණ පිරිසක් රැඳී සිටින බව වාර්තා වේ.
ගුවන්තොටුපල පරිශුය ජලයෙන් පිරී ඇති අතර තව දින කිහිපයක් වසා දැමීමට සිදුවනු ඇතැයි පැවසේ.


ප්‍රදේශයේ පාසැල් හා කර්මාන්තශාලා ද වසා දමා ඇත.
 
(බීබීසි ඇසුරිණි - 085) ඡායාරූප ඒ එෆ් පී ඇසුරෙනි