රංජන් කස්තුරි
 
ග්ලයිෆොසේට් තහනම ඉක්මණින්ම ඉවත්කරන්නැයි ද එසේ කළ නොහැකි නම් විකල්පයක් සොයා ගන්නා තුරු හෝ තාවකාලිකව තහනම ඉවත්කරන්නැයි ද විද්‍යාඥයින් ඇතුළු විද්වතුන් පිරිසක් ලිපියක් යවමින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ලොව රටවල් ගණනාවක්ම වල් නාශකයක් ලෙස ග්ලයිෆොසේට් භාවිතා කරන අතර එය පිරිවැය අඩු ඵලදායකත්වය වැඩි වල් නාශකයක් යැයි ඔවුහු ජනාධිපතිවරයාට යවා ඇති එම ලිපියෙහි සඳහන් කර ඇත.

විශේෂඥ වෛද්‍ය තිලක් අබේසේකර,ආචාර්ය සරත් අමරසිරි,මහාචාර්ය රෝහණ මනුජිත්,මහාචාර්ය චන්ද්‍රා ධර්මවර්ධන, ආචාර්ය ජිනසිරි ප්‍රනාන්දු සහ ආචාර්ය ලයනල් ගුණරත්න ඇතුළු විද්වතුන් 23 දෙනෙකු එම ලිපියට අත්සන් කර තිබේ.