(උපුල් තම්මිට)

උතුරු පළාතේ වැලිඔය අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ  පාසල් හි පවතින ගුරු හිඟය හේතුවෙන් සිසුහු දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දී ඇතැයි වාර්තා වේ. 

වැලිඔය අධ්‍යාපන කොට්ධාසයේ  පාසල් අටක් ඇති අතර මේ සදහා ගුරුවරුන් එකසිය හතළිස් හත්දෙනෙකුගේ හිගයක් පවතී.

ගුරු හිඟයට තාවකාලික පිළියමක් ලෙස උසස් පෙළ සමත් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාජිකයන් විසි නවදෙනෙකුද,  කොන්ත්‍රාත් පදනම මත  ගුරුවරුන් හතළිස් තුන්දෙනෙකුද වැලිඔය පාසල් සඳහා අනියුක්ත කර ඇතත් වැලිඔය ජනපදයේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීමට එය කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බව ගුරුවරුන් සහ සිසුහු පවසති.

මීට අමතරව දැනට පවත්වාගෙන යන පාසල් අට සදහා ශ්‍රේණිධාර විදුහල්පතිවරුන් අට දෙනෙකු අවශ්‍ය වී ඇතත් වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් වශයෙන් පස්දෙනෙකු කටයුතු කරන බවද  ඔවුහු පවසති.

මෙවැනි තත්ත්වයක් තිබියදී වැලිඔය වැනි අතිශය දුෂ්කර ගොවි ජනපදයක දු දරුවන්ගේ අනාගතය පිළිබඳව අවිනිෂ්චිත තත්වයක පවතින බව  සිසුන්ගේ මව්පියෝ  පවසති.

පසුගිය යුධ සමයේදී වැළිඔය ජනපදයේ සියලුම පරිපාළන කටයුතු අනුරාධපුර දිසිත්‍රික්කයෙන් සිදුවූ බව පෙන්වාදෙන ඔවුහු යුද සමයට වඩා වර්තමානයේ  අධ්‍යාපන කටයුතු පිරිහී ඇතැයි පවසති.  

උතුර- උතුරුමැද හා නැගෙනහිර පළාත් වලට මෙන්ම අනුරාධපුර,මුලතිව්,වවුනියාව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක මායිමේ වැලිඔය ජනපදය පිහිටීම හේතුවෙන් වැලි ඔයට කුඩම්මාගේ සැළකිලි ලැබෙන බවද කඩිනමින් මේ සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස ඔවුහු අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.