(ඩයනා උදයංගනී)

ගැබිණි මව්වරුන්ට පෝෂණ දීමනාවක් ලෙස මාසිකව ලබාදෙන රුපියල් 2000ක වවුචරය ඩිජිටල් වවුචරයක් ලෙස ජංගම දුරකථනය හරහා ලබාදීමේ ක‍්‍රමවේදයක් ඉදිරියේදී ආරම්භ කරන බව අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය පවසයි.

ඒ අනුව ලියාපදිංචි ගැබිණි මව්වරුන්ට මාසිකව ඩිජිටල් වවුචරයක් ලෙස මෙම මුදල තමන්ගෙ ජංගම දුරකථනයට ලැබෙන අතර එය වෙළදසල් හිමියන්ට ඉදිරිපත් කර භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතී.

එමෙන්ම වෙළදසල් හිමියන්ට ද තමන්ගේ ජංගම දුරකථනය හරහා වවුචරයට අදාළ මුදල තමාවෙත ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව එම කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

ගැබිණි මව්වරුන්ගේ පහසුව පිණිස ඕනෑම දුරකථන ජාලයක් හරහා මෙය ක‍්‍රියාත්මක කළ හැකි වන පරිදි සැලසුම්කර ඇතැයි ද එහි සදහන් වේ.මෙහි අත්හදාබැලීමේ වැඩසටහනක් ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල කිහිපයක් තුළ තව නොබෝ දිනකින් ක‍්‍රියාත්මක කරවීමට නියමිතය.

රජයේ දින සියයේ වැඩසටහන යටතේ ගැබිණි මව්වරුන්ට පෝෂණ දීමනාවක් ලබා දීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ වූ අතර, ඒ අනුව මාසිකව රුපියල් දෙදහසේ වාරික ලෙස රුපියල් 20,000ක් දක්වා පෝෂණ දීමනාවක් ලබාදීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.

මෙතෙක් කල් ක‍්‍රියාත්මක වූයේ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා ලබාගන්නා වවුචර පතක් වෙළදසැල් හිමියන්ට ලබා දී අවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේ ක‍්‍රමවේදයකි. 

අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකකයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශය සමග විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යංශයේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් නව වැඩසටහන ක‍්‍රියාත්මක වේ.