ආරියරත්න රණබාහු සහ ජයන්ත සමරකෝන්

කොළඹ මහ නගර සභාවට අයත් සියලු ක්‍රීඩා පිටි මැයි දින රැස්වීම් වලට හැර වෙනත් දේශපාලන රැස්වීම් සඳහා ලබා නොදීමට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගෙන ඇතැයි කොළඹ මහ නගර සභාවේ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති එම්.පි.එම් ඉක්මාල් මහතා පැවැසීය.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මෙහෙය වීමෙන් අනිද්දා (5) පැවැත්වීමට නියමිත ජන බල මෙහෙයුම සඳහා  ක්‍රීඩා පිටි නොදීමට නගර සභාව කටයුතු කර ගෙන යන බවට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නාගරික මන්ත්‍රීවරු නගන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් කළ විමසුමකදී පිළිතුරු දෙමින් ඒ මහතා එසේ පැවැසීය.