(ජයන්ත සමරකෝන්)


කොළඹ නගරයේ කසළ බැහැර කරලීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ මණ්ඩලයට ලබාදෙන මුදල වැඩි නොකරන ලදැයි කියන සිද්ධියක් මත ඊයේ (06) සිට කොළඹ නගරයේ කසළ භාරගැනීම එම මණ්ඩලය විසින් අත්හිටුවා ඇති බවට කොළඹ මහ නගර සභාව චෝදනා කරයි.


මේ හේතුවෙන් නගරයේ කැලි කසල මේට්‍රික් ටොන් 1200ක් පමණ ගොඩගැසී බරපතල පාරිසරික ගැටලුවක් මතුවී ඇතැයි නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය අද(07) පැවසුවාය.


මේ සම්බන්ධයෙන් විසඳුමක් ඉල්ලූ ජනාධිපතිවරයාට ද දැනුම් දුන් බව පවසන නගරාධිපතිනිය පසුගිය වසරේ පමණක් පහත්බිම් මණ්ඩලයට නගරයේ කැලි කසල බැහැර කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 525ක් ලබා දී ඇතැයි ද, තවත් රුපියල් මිලියන 207ක් ලබාදෙන්නැයි ඔවුන් ඉල්ලා ඇතත් නගරයේ ජනතාවගේ බදු මුදල් මෙලෙසින් විනාශ කිරීමට තමා සූදානම් නැතැයි ද ඇය ප්‍රකාශ කළාය.

(ඡායාරූප ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි )