(ඉන්දිකා රාමනායක)

කිරිබත්ගොඩ  නගරයේ   පිහිටි  පෞද්ලික බැංකුවකට අද (20) පස්වරුවේ  ඇතුළු වු  කොල්ලකරුවෙක්  පිහියක් පෙන්වා සේවකයින් බිය ගන්වා එහි  කටුන්ටරයේ තිබුු  රුපියල් 9,50,000 ක මුදලක් කොල්ල කා පලාගොස් ඇතැයි  කිරිබත්ගොඩ පොලිසිය කියයි.
මෙම සැකකරු ගනුදෙනුකරුවෙක් වශයෙන්  අද  (20)  දහවල් පැමිණ  ඇති අතර පසුව සවස පිහියක් පෙන්වා එහි සේවකයින් බිය ගන්වා  කවුන්ටරය වෙත ගොස් එහි තිබු මුදල් බෑගයක අසුරාගෙන පැමිණි  යතුරු පැදියෙන්ම පලාගොස් ඇත. 
සැකකරු සම්බනධයෙන් මෙතෙක් තොරතුරු හෙලිවී නොමැත.