මනෝප්‍රිය ගුණසේකර
 
තමන්ට එරෙහි නඩුව යාපනය මහාධිකරණයට මාරූ නොකළහොත් තමන් උපවාසයක් කරන බව කොටි සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු චම්පා ජානකී රාජරත්න මහත්මියට දැනුම් දුන් අවස්ථාවේදී  නීතීපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ නඩු වෙනත් අධිකරණ වලට මාරූ කිරීමට තමන්ට බලයක් නොමැති බව පවසමින් එම නඩුව ඒ අවස්ථාවේදීම විභාග කිරීමට මහාධිකරණ විනිසුරුවරිය අද පියවර ගත්තාය.
 
පාර්ලිමෙන්තු මන්ත‍්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත‍්‍රණය කළ  බවට කොටි සාමාජිකයින් පස් දෙනෙකුට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී අධිකරණයේ පෙනී සිටි කොටි සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු එලෙස දැනුම් දුන් විට මහාධිකරණ විනිසුරුවරිය එලෙස පියවර ගත්තාය.
 
2016 වර්ෂයේ කිලිනොච්චියේදී පාර්ලිමෙන්තු මන්ත‍්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත‍්‍රණය කරන ලදැයි ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව නීතීපතිවරයා   නඩු පවරා තිබිණි.