( පාලිත ආරියවංශ )
 
නාය යාමකට ලක්ව  ගල්  හා  පස් මාර්ගයට කඩාවැටීමෙන්   වසා දැමූ ඇල්ල-වැල්ලවාය  ප්‍රධාන මාර්ගය තව දුරටත් වසා තැබීමට  තීරණය කළ බව  බ දුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය  පැවසීය .

ඇල්ල නගරයේ සිට කි.මී. 3ක් පමණ දුරින් පිහිටි කි .මී 24 සහ 25  කණු අතර   ප්‍රදේශයේ  මෙම නායයාම  ක්‍රියාත්මක වූ අතර  ඒ හේතුවෙන් පසුගිය 25 වැනිදා මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැම්මේය.

මාර්ගය ඉහළින් ඇති මහා පර්වතයේ සිට  අඩි දහසක් පමණ  ක් පමණ  පහළට ගල් පෙරලීම සිදුව තිබේ.
 පර්වතයේ ඉහළ කොටසේ පිපිරීම් කීපයක් දක්නට ලැබෙන අතර තවත් ගල් කීපයක් පෙරලීමේ අවධානයක් පවතින බව ආපදා කලමණාකරණ ඒකකය  පවසයි .
මේ අනාරක්ෂිත තත්වය නිසා මාර්ගය තව දුරටත් වසා දැමීමට (27) දා පියවර ගෙන තිබේ .
වැල්ලවායේ සිට  මාර්ගය වසා දමා ඇති ස්ථානය දක්වා බස්රථ ධාවනය සිදුවෙයි. කුඹල්වෙල හන්දියේ සිට හා නමුණුකුළ මාර්ගයෙන් ඇල්ල නගරයට පිවිසීමට කිසිදුබාධාවක් නොමැත 
 
විකල්ප මාර්ග  ලෙස  කරදගොල්ල අඹ දණ්ඩේගම මාර්ගය( කුඩාවාහන) ,පස්සර - නමුණුකුල මාර්ගය සහ කොස්ලන්ද බණ්ඩාරවෙල මාර්ගය භාතික කළ හැකි බව අපදා කළමනාකරණ ඒකකය මගීන්ට දැනුම් දී තිබේ.

ඇල්ල පොලිසිය හා යුද හමුදා නිලධාරීහු  නාය යන  ස්ථානයේ ආකරෂක කටයුතු නියැලී සිටිති .

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  ආපදා කළමණාකර ඒකකය යුද  හමුදාව හා පොලිසිය  මාර්ගය යළි විවෘත කිරීම සදහා ගතහැකි ක්‍රියමාර්ගයන් පිළිබදව සොය බලමින් සිටී .
ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ භූ විද්‍යාඥයන් තවදුරටත් පරීක්ෂණ සිදුකරයි .

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්  දමයන්ති පරණගම මහත්මියගේ  උපදෙස් මත ආපදාකළමණාකරන බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ඒකකය සම්බන්ධිකරණය කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.