(රන්ජන් කස්තුරි)

මෝටර් රථ සඳහා අයකරන නිෂ්පාදන බද්ද  අද (01) සිට ඉහළ නැංවීම නිසා ජපානයෙන් අනයනය කරන එන්ජින් ධාරිතාවය 660 වාහනයක මිල රුපියල් දෙලක්ෂ පනස් දහසකින් පමණද, ජපානයෙන් අනායනය කරන එන්ජින් ධාරිතාවය 660 පෙට්රල් වාහනයක මිල රුපියල් දෙලක්ෂ හතලිස් දහසකින් පමණද ඉහළ නගින බව ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති සම්පත් මෙරිඤ්ඤගේ මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව වැගන් ආර් මෝටර් රථයක් සඳහා දැනට අයකරන රුපියල් 825000 නිෂ්පාදන බද්ද රුපියල් 1250000 දක්වා , රුපියල් 425000න් ඉහළ දමා තිබෙන අතර එවැනි මෝටර් රථයක නව මිල රුපියල්  ලක්ෂ තිස්හය හමාර දක්වා වැඩිවන බවද ඔහු කීය.

ජපන් ඇල්ටෝ වර්ගයේ මෝටර් රථයක් සඳහා මෙතෙක් අයකළ 1155000 නිෂ්පාදන බද්ද ලක්ෂ 15 දක්වා වැඩි කර ඇති හෙයින් එවැනි වාහනයක නව මිල රුපියල් ලක්ෂ විසිපහ හමාර පමණ දක්වා වැඩිවන බවද මෙරිඤ්ඤගේ මහතා කීවේය.

නිශාන් ඩේශ් , හොන්ඩා වැගන් ටොයොටා , විට්ස් යන මෝටර් රථවල මිලද රුපියල් ලක්ෂ දෙකහමාරකින් පමණ වැඩිවන බවද ඔහු පැවසීය.