(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)

"ආණ්ඩුවට කරන දේවල් ජනතාවට පේන්නේ නෑ. අපි ගොඩක් වැඩ කළත් ඒවා පේන්න ඒවායේ ප්‍රතිලාභ දකින්න ටික කාලයක් ගත වෙනවා. කරන දේවල් පේන්න විතරක් කළා නම් බෙර ගහලා පටන් ගන්න තිබුණා. බෙර සද්දෙට කට්ටිය කියාවි අන්න වැඩ කරනවා කියලා. ‘ යැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (4) පැවසීය.

කළුතර මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරමින්  අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.

‘රටේ සංවර්ධනය කියන්නේ බෙර ගහන එක නෙවෙයි. නිවැරදි කළමනාකරණයකින් ගමේ සිට නගරය දක්වාම සංවර්ධනය  වීමයි. අපි ඒ දේ කරනවා යනුවෙන්ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා  සඳහන් කළේය.