(අංජුල මහික වීරරත්න,ඡායාරූප - ගයාන් ලසන්ත)

ආණ්ඩුවට සහය දෙන සියලු දෙනා එකතු කරගෙන අලුත් ගමනක් යන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිරිකොත පක්‍ෂ මුලස්ථානයේදී අද (5) පැවැසීය.

විශ්වාස භංගය පරාජය කිරීමට සහය දුන් සැමට ස්තූතිය පළ කරන බව කී අග්‍රාමාත්‍ය වරයා 2020 මැතිවරණ වලට සුදානම් වීම සඳහා අලුත් මුහුණු ඉදිරියට ගෙන පක්ෂය ප්‍රති සංවිධානය කරන බවද සඳහන් කළේය.

ඉදිරියට යාමට නැවුම් විශ්වාසයක් ගොඩනැගී තිබෙන හෙයින් අලුත් ගමන පහසුවෙන් යාමට හැකි වෙන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා කීය.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පිළිගැනීම සඳහා සිරිකොත පක්‍ෂ මුලස්ථානයට මැති ඇමැතිවරු ඇතුළු විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටි අතර ඔවුන් වෙනුවෙන් කැවුම් කිරිබත් සංග්‍රහයක්ද සුදානම් කර තිබිණි.