(බිඟුන් මේනක ගමගේ )

අපරාධකරුවන් සම්බන්ධයෙන් වුව කටයුතු කළ යුත්තේ නීතියට අනුව යැයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

මාතර දී ඝාතනයට ලක් වූ පොලිස් කොස්තාපල්වරයාගේ ම්ලෙච්ඡ මරණය  පාතාල සාමාජිකයාගේ මරණය සාධාරණය කරනු ලැබිය නොහැකි යැයි ඇමැතිවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් මගින් අවධාරණය කරයි.

පාතාල සාමාජිකයා ඝාතනය වූයේ පොලිස් අත්අඩංගුවේදී වීම අවධානයට ගත යුතු යැයි ද දැන් පවතින්නේ යහපාලනය මිස යමපාලනය නොවන්නේ යැයි ද එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.