(ඩයනා උදයංගනී)

බස්නාහිර පළාතේ එකතුවන කසලවලින් විදුලිය නිපදවන යෝජනා ක‍්‍රම තුනක් අගෝස්තු මාසයේ දී ආරම්භ කරන බව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

කොළඹ නගරයේ එකතු වන කසළ ටොන් 700 න් 300 ක්ම වර්තමානයේදී කොම්පෝස්ට් බවට පත්කෙරෙන බව කී අමාත්‍යවරයා  තවත් කසළ ටොන් 100 ක් ප‍්‍රතිචක‍්‍රීකරණය කරන බව ද කියයි.

ඉදිරි කාලයේදී මෙම තත්ත්වය තවත් වැඩිදියුණු කිරීමට කටයුතු කරන බවත් රටේ කසළ ප‍්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා අවසාන රැඳවුම් ස්ථානයක් පුත්තලම, අරුවක්කාලූවේ ඉදිකිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටී.