බුදුන් වහන්සේ මහියංගනයට වැඩම කළ  අවස්ථාව නිරූපණය කරමින් මහියංගණය පුද බිමේ ඉදිවන  අඩි  84 උසැති බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ තුන්වැනි අදියර සඳහා අද(23) මුල්ගල් තැබිණි.

මහියංගණය රාජමහා විහාර භාරකාර උරුලෑවත්තේ ධම්ම රක්ඛිත හිමියන්ගේ ද මෙත්සවිය මනස අධ්‍යාපන සංවර්ධන මෛත්‍රී සංසදයේ සභාපති මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා ඇතුළු පැමිණි විශේෂ අමුත්තන් ඓතිහාසික මියුගුණ සෑයට කප්රුක් පූජාවක් පවත්වා මහා සංඝරත්නය ප්‍රතිමා වහන්සේ ඉදිකරන  මහියංගණය විල්ලුව වැව  අසළට පෙරහැරින් වැඩම කරවා දම්සක් පැවතුම් සුත්‍රය මධ්‍යයේ බුදුරුවට මුල්ගල් තැබුහ.

 

මෙත්සවිය මනස අධ්‍යාපන සංවර්ධන මෛත්‍රී සංසදයේ සමාජිකයිනගේ එකමුතුවෙන් ඇරඹු මෙහි මුළු වියදම ලක්ෂ 300 පමණ වෙතැයි  මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා කියයි

www.methsaviya.org / www.methsaviya.lk යන වෙබ් අඩවි මගින් වැඩි විස්තර ලබා ගත හැකිය.

DSC09605 DSC09617 DSC09621 DSC09632 DSC09645 DSC09647 DSC09648 DSC09659 DSC09687 DSC09692 DSC09693 DSC09697 DSC09702 DSC09704 DSC09708 DSC09712 DSC09713 DSC09714 DSC09727 DSC09730 DSC09735 DSC09736 DSC09744 DSC09758 DSC09783 DSC09789 DSC09794 DSC09800 DSC09817 DSC09820 DSC09828 DSC09829 DSC09848