මත්වතුරට ලොල් වූ තම පියා ගමපුරා ඇවිදිමින් කරන විකාර වලින් තම ආත්ම ගරුත්වය ආරක්ෂාකර ගැනීමට සිතූ ඉහළ රැකියාවල නිරතවූ පුතුන් දෙදෙනකු පියා සමඟ මත්පැන් ගිවිසුමකට එකඟවීමේ අපූරු පුවතක් පසුගියදා අසන්නට ලැබුණේ හම්බන්තොට පැත්තේ ගමකිනි.

කලින් ඉතා දක්ෂ කාර්මිකයකු වූ මේ පියා දරුවන්ට උගන්වා ඉහළ රැකියාවලට යොමුකළත් ඔහුගේ ලොකු දුර්වලතාවක් වූයේ මත්වතුරට ගිජුවීමයි. වියපත්වීම නිසා සිය කර්මාන්තය නවතා දැමුවත් මත්වී සන්ධ්‍යා භාගයේ ගම පුරා ඇවිදිමින් කරන විකාර නතර වූයේ නැත. මේ නිසා හැන්දෑවේ නිවසින් පිටත නොයාමටත්, අවශ්‍ය මත්පැන් නිවසේදීම සීමිතව දීමටත් පසුගියදා පියxපුතු ගිවිසුමක් වාචිකව සකස්වී ක‍්‍රියාවට නැගුනත් ‘‘ගමේ ගොඬේ ගිහිං කාගෙන බීගෙන රණඩු සරුවල් නොවී ඉන්න එකේ කිසිම ගතියක් නැතැයි’’ කියමින් මතට තිත තැබීමට ඔහු දැන් සිතා සිටිනවාලූ.