විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට පෝලිමේ ආ මැදිවියේ පුද්ගලයකු එම කාර්යාලයේ මගී පෝලිමේ සවිකොට තිබූ රූපවාහිනියක දර්ශනය වන විකට වැඩසටහනක් දැකීමෙන් දැඩි සතුටට පත්ව ඊට සම වැදී නැවතී සිටියදී පසුපස පෝලිමේ ආ අය දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඔහු ඉවතට තල්ලූකර දමා පෝලිමේ ගමන් කිරීමේ අපූරු අවස්ථාවක් පසුගියදා දක්නට ලැබුණේ දකුණු පළාතේ ප‍්‍රධාන පෙළේ විදුලිබල මණ්ඩල කාර්යාලයකිනි. මේ තැනැත්තා විදුලි බිල ගෙවීමට පෝලිමේ ආවේ ඉදිරිපස ප‍්‍රදර්ශනය කෙරෙන රූපවාහිනී තිරය දෙස ද බලමිනි. ඔහු ප‍්‍රිය කරන විකට වැඩසටහනක් එහි ප‍්‍රදර්ශනය වූ අතර එය නැරඹූ ඔහුට පෝලිමේ යාම අමතක වූ බවක් පෙනුණි. එහි දර්ශනයවූ විහිළුවලට සිනාසෙමින් හා විවිධ ප‍්‍රතිචාර දක්වමින් සිටි නිසා පෝලිම එතැනින් නතර විය. පසුපස සිටි අයකු කෝපයට පත්ව ඔහු තල්ලූ කොට ඉදිරියට ගිය අතර, සෙසු අය ද එසේ ගියත් ඔහු සිනාසෙමින් වැඩසටහන අවසන් වන තුරු බලා සිටියාලූ.