විනීතා එම් ගමගේ

දෙවන පාසල් වාරය මැයි 11දින ආරම්භ කිරීම⁣ට රජය තීරණය කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් කියයි.

මීට පෙර රජය තීරණය කර තිබුණේ අප්‍රෙල් 20 වැනිදා දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීමටය. 

කොරෝනා වයිරසය පැතිර යාම හේතුවෙන් පාසල් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා  දින නියමයක් නැතිව  වසා දැමුණු  පාසල් පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම මැයි 11 ආරම්භ කිරීමට තීරණය වී තිබේ.