( රංජිත් රාජපක්ෂ )                      

හැටන් නගරයේ විවෘත කර තිබු පිසු ආහාර අලෙවි කරන ආපන ශාලාඅද  (12)  වසා දැමිමට හැටන් පොලිසිය කටයුතු කර ඇත.
 
හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතාගේ උපදෙස් පරිදි  මෙය සිදු කෙරිණි
 
කොවිඩ් 19 වයිරසය පැතිර යාමේ අවදානමත් සමග පනවා තිබු ඇදිරි නිතිය ඊයේ  (11) දින ලිහිල් කර රට යථා තත්ත්වයට පත් කිරමට රජය කටයුතු කර තිබියදි සෞඛ්‍යය අංශ විසින් පිසු ආහාර අලෙවි කරන ආපන ශාලා වසා දමන ලෙස සෞඛ්‍යය අංශ විසින් උපදෙස් ලබා දි තිබුයදි හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සභාපතිවරයා හැටන් නගරයේ සියළුම පිසු ආහාර අලෙවි කරන ආපන ශාලා විවෘත කරන ලෙසට (11) දින උපදෙස් ලබා දි තිබුණි.
 
තම නගර සභාවට පිසු ආහාර අලෙවි කරන ආපන ශාලා වසා දමන ලෙසට තම නගර සභාවට චක්‍රලේකණයක් ලැබි නොමැති බව පවසමින් හැටන් නගරයේ ආපන ශාලා විවෘත කිරිමට කටයුතු කර තිබුණි.
 
හැටන් මුලස්ථාන පොලිසිය මගින් හැටන් නගරයේ සිට ධාවනය වන සියළුම ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ වල රියදුරන්ට සෞඛ්‍යය අංශ විසින් ලබා දි ඇති උපදෙස් අනුව මගින් ප්‍රවාහනය කරන ලෙසටද උපදෙස් ලබාදෙනු ලැබිණ.