(දසුන් රාජපක්ෂ) 

සංචාරක මගපෙන්වන්නන් වෙත රුපියල් 20,000ක සහන මුදලක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

නව කොරෝනා තත්ත්වය හමුවේ බලපෑමට ලක්ව සිටින සංචාරක මගපෙන්වන්නන් 2,500කට මෙම සහන මුදල් පිරිනමන බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සභාපති කිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සදහන් කළාය.

සහන මුදල් ලබා දීමේ පළමු අදියර යටතේ සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි වී සිටින සංචාරක මගපෙන්වන්නන්ට මෙම සහන මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම් කළ හැකි බව කිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සඳහන් කළාය.

මහමැතිවරණ කටයුතු නිසා තාවකාලිකව සහන මුදල් ලබාදීම නවතා දමා ඇති බව පැවසූ ඒ මහත්මිය මේ වන විට සහන මුදලින් කොටසක් තෝරාගත් සංචාරක මගපෙන්වන්නන්ට පිරිනමා තිබෙන බව පැවසුවාය.

මෙම සහන වැඩසටහනට අමතරව සංචාරක කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින වාහන රියදුරන් සහ සහායකයන් වෙත රුපියල් 15,000ක සහන මුදලක් පිරිනැමීමට තීරණය කර තිබෙන බව ඒ මහත්මිය වැඩි දුරටත් පැවසුවාය.