ස්තාන්බුල්හිදීය (රොයිටර්)

 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද විද්‍යුත් නිෂ්පාදන සියල්ල වර්ජනය කරන බව තුර්කි ජනාධිපති තායිප් ඇර්දොවන් පවසයි. 

 

ක්‍රිස්තු ධර්මය පතුරුවන පූජකවරයකු තුර්කි පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්වූ අතර ඔහු නිදහස් කරන්නැයි ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තුර්කියට අවධාරණය කළේය.

 

එහෙත් තුර්කිය එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර තුර්කියට සම්බාධක පැනවීමට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පියවර ගත්තේය. සම්බාධකවලට අමතරව තුර්කි ආනයන මත පනවන තීරුබදු ඉහළ නැංවීමට ද ඇමෙරිකාව පියවර ගත්තේය. 

 

දෙරට අතර ඇති වී තිබෙන අර්බුදය හේතුවෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව තුර්කි ලීරා මුදල් ඒකකය වාර්තා ගත ලෙස අවප්‍රමාණය විය. 

 

ඇමෙරිකා විද්‍යුත් නිෂ්පාදන වර්ජනය කරන බව කී තුර්කි ජනාධිපතිවරයා ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව ද කීවේය.

 

ඇමෙරිකාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී දැඩි ස්ථාවරයක පිහිටා කටයුතු කළ යුතු යැයි ද තුර්කි ජනාධිපතිවරයා කීවේය. 

 

විදේශීය මුදල් ඒකකයකට මාරු වීම සතුරන්ට අවස්ථාවක් දීමක් යැයි ද තුර්කි ජනාධිපති තායිප් ඇර්දොවන් තවදුරටත් පැවැසීය.