දේශීය සංචාරකයින්ට මත්තල ගුවන්තොටුපොළ හරහා ගුවනින් ගොස්  දකුනේ වැදගත් ස්ථාන නැරඹීමට  විශේෂ සංචාරක සේවයක් මෙරට දේශීය  සංචාරක සමාගම් විසින් ආරම්භ කර ඇත.

කෑගල්ල ප‍්‍රදේශයේ දේශීය සංචාරකයින් කණාඩායමක්  ඊයේ උදෑසන ශ‍්‍රී ලංකන්  ගුවන්සේවයට අයත් යූ.එල් 119 දරණ  ගුවන් යානයෙන්   කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළෙන් මත්තල බලා පිටත්ව ගියහ.

එම කණ්ඩායමට පිරිමින්, කාන්තාවන් සහ ළමයින් 60 දෙනෙක් ඇතුලත් වූහ. සංචාරක චාරිකා සමාගමක් විසින් මත්තල ගුවන්තොටුපොළට යාමට සංවිධානය කළ පළමු චාරිකාව මෙය වේ.

දේශීය සංචාරකයින්ට  මත්තල ගුවන්තොටුපොළ හුරුකිරීම සහ ගුවන් ගමනක අසිරිය විඳ ගැනීමට අවස්ථාව සැලසීම මෙහි අරමුණ වේ.

 කෑගල්ල   සමගි දඹදිව වන්දනා චාරිකා සමාගම මෙය සංවිධානය කර තිබිණි. දේශීය සංචාරකයින්ට  මත්තල ගුවන්තොටුපොළ හුරුකිරීම මෙහි අරමුණ වේ.

මෙම කණ්ඩායම මත්තල ගුවන්තොටුපොළ,  හම්බන්තොට වරාය සහ  කතරගම ඇතුළු දකුනේ  ස්ථාන රැුසක් නැරඹීමට යාමට නියමිතය.