ප‍්‍රකට ඉන්දීය රෝහල් සමාගමක් වන කවාක්ෂි අනුස්මරණ රෝහල් ජාලය ශ්‍රී ලංකාවේ සිය සේවා ආරම්භ කිරීමට නිමිතය. මුල් අදියරේ දී වකුගඩු රෝගීන් සඳහා වන සායන කොළඹ යාපනය හා මඩකලපුව ප‍්‍රදේශවලදී ඇතිකිරීමට අධ්‍යක්‍ෂ වෛද්‍ය ටී.ජී. ගොවින්ද අර්ජුන් මහතා පසුගියදා කොළඹදී පැවති හමුවකදී පැවසීය. කමාක්ෂි රෝහල් ජාලය ඉහළ තත්ත්වයේ වෛද්‍ය පහසුකම් හා ප‍්‍රතිකාර සියල්ලට දැරිය හැකි මුදලක් යටතේ ලබදීම අරමුණු කරගෙන ආරම්භ වූවකි.