සුසුම්නාවට හානි වීමෙන්,මාංශ පේෂි දුර්වල වීමෙන්,හෝ වෙනයම් රෝගයක් නිසාවෙන් තම සිතැගි පරිදි අත් පා චලනය කිරීමට නොහැකි පුද්ගලයින් හට ආධාර විය හැකි රොබෝවරුන් විශේෂයක් නිපදවීමට ජපානයේ සයිබර්ඩයින් නම් රොබෝ නිශ්පාදක සමාගමක් කටයුතු කර ඇත.

මෙම රොබෝවරුන් ඇඳුමක් සේ ‘ඇඟලා‘ ගත යුතු වන අතර ඔවුන් පාලනය වන්නේ එසේ ඇගලාගෙන සිටින පුද්ගලයාගේ මොළයෙන් නිකුත් වන සංඥා වලිනි.

සයිබර්ඩයින් සමාගම පවසන ආකාරයට අත් පා වල චලනය අහිමි බොහෝ දෙනාට එම තත්ත්වය උදා වී ඇත්තේ මොළයෙන් ලැඛෙන පණිවිඩ ඒවාට නොලැබීම නිසාවෙන්ය.

මෙම රොබෝවා කරන්නේ මොළයෙන් එසේ ලැබෙන සංඥා ග්‍රහණය කරගෙන එහි ඇති ලීවර හා මෝටර වල කි්‍රයාකාරීත්වය ආධාරයෙන් අත් පා චලනය කරවීමයි.

මෙනිසා රොබෝවාගේ කි්‍රයාකාරීත්වය සිරුරින් පිටත පිහිටි ඇටසැකිල්ලක ක්‍රියාකාරීත්වය හා සමාන වන්නේ යැයි සයිබර්ඩයින් සමාගම පෙන්වා දේ.

ඉදිරියේදී මෙම රොබෝවරුන් ජපානයේ ප්‍රචලිත කරවීම ඔවුන්ගේ අදහසයි.