නිමාවක් නොපෙනෙන සිරියා අර්බුදය සිරියාවේ අසල්වැසි රටවලට පැතිරීමේ අවදානමක් හටගෙන ඇතැයි ඉරාක විදේශ ඇමැති හොෂ්යාර් සෙබාරී බිය පළ කරයි. සිරියා අර්බුදය මේ වනවිටත් සිරියාවේ අසල්වැසි රාජ්‍යයක් වන ලෙබනනයට පැතිර ගොස් ඇති බවත් ලෙබනනයේ සිරියා රජයට පක්ෂ සහ විපක්ෂ සුන්නි/ෂියා මුස්ලිම්වරුන් අතරේ ගැටුම් හට ගනිමින් පවතී. සිරියාවේ පමණක් නොව සිරියාවේ අසල්වැසි රටවලත් වාර්ගික, ගෝති‍්‍රක සහ ආගමික ලෙස බෙදුණු ජන කොටස් රාශියක් ජීවත් වෙනවා. සිරියාවෙන් නිකුත් වන එක පුංචි ගිනි පුපුරකින් ඒ රටවලත් අර්බුද හට ගැනීමට සහ ඝාතන සිදුවීමේ අවදානමක් හටගෙන තිබෙනවා යැයි සෙබාරී පවසයි. ලෙබනනයට අමතරව ඉරාකයට තුර්කියට සහ ජෝර්දානයට ප‍්‍රචණ්ඩ කි‍්‍රයා වර්ධනය වී පැතිර ගියහොත් එම රටවල් සිරියාවට වඩා ඉක්මනින් අස්ථාවර වනු ඇතැයි ඉරාක විදේශ ඇමැතිවරයා පැහැදිලි කරයි. ඉරාක විදේශ ඇමැති හොෂ්යාර් සෙබාරී