ජපානයට බලපා ඇති ප්‍රබල සුළි කුණාටු තත්ත්වය හේතුවෙන් එරට ගමනාගමන සේවාවලට දැඩි ලෙස බලපෑම් එල්ල කර ඇත.

ඒ අනුව හෙට දිනයට නියමිත අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමන් වාර 1500 කට අධික සංඛ්‍යාවක් අවලංගු කර තිබේ.

ඒ අතර ජපාන ගුවන් සේවා සමාගමේ ගුවන් යානා 540 ක ගමන් වාර අත්හිටුවා ඇත.

යාවත්කාලීන වන තොරතුරු පිළිබ‍ඳ දැනුවත් වීම සඳහා වෙබ්අඩවි සහ සමාජ මාධ්‍ය නිරන්තරයෙන් භාවිත කරන ලෙස ගුවන් සේවා බලධාරින් ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මේ අතර හෙටට නියමිත ෂින්කන්සන් බුලට් දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් අවලංගු කර ඇති බව ද ජපාන දුම්රිය සමාගම පවසයි.  

-226-

(එන්.එච්.කේ ඇසුරෙනි)