ඇෆ්ගන් තලේබාන් සංවිධානය විසින් කටාර් රාජ්‍යයේ දෝහාහි පිහිටුවූ ‘සාම කාර්යාලයට’ ඇෆ්ගන් වැසියන්ගෙන් විරෝධයක් එල්ල වෙමින් පවතී.
එම ‘සාම කාර්යාලයට’ විරෝධය පාමින් කාබුල් නුවර විරෝධතා රැලියක් ද පැවැත් වුණු අතර, ඊට දහසකට ආසන්න පිරිසක් රැස්ව සිටියහ.
වසර 12 ක් තිස්සේ ප‍්‍රචණ්ඩ කි‍්‍රයා සිදුකරමින් අහිංසක වැසියන් දහස් ගණනින් අමු අමුවේ මරා දැමූ තලේබාන් සංවිධානය සමඟ සාම කතා අවශ්‍ය නැති බවත්, යුද්ධයෙන් ඔවුන් පරාජය කළ යුතු බවත් විරෝධතාවට එක් වූ පිරිස ඇෆ්ගන් රජයට පැවැසූහ.
ඇෆ්ගන් ජනපති හමීඞ් කර්සායි ප‍්‍රමුඛ රජය වසර කිහිපයක සිට උත්සහ ගත්තේ තලේබාන් සංවිධානය සමඟ සාම සාකච්ඡුා පැවැත්වීමටය. ඒ සඳහා ඇෆ්ගන් රජය සාම මණ්ඩලයක් ද පිහිටුවීය.
තලේබාන් සංවිධානය බටහිර සහ කටාර් රාජ්‍යයේ සහාය ඇතිව, සාම කාර්යාලයක් පිහිටුවූයේ මීට මාස කිහිපකට පෙරය. ඇමෙරිකාව දැන් එම කාර්යාලය හරහා තලේබාන් සංවිධානය සමඟ සාම සාකච්ඡුා පැවැත්වීමට සූදානමින් සිටී.
ඇමෙරිකා රජයත්, ඇෆ්ගන් තලේබාන් සංවිධානයත් අතර ආරම්භ කිරීමට නියමිත එම සාම කතාවලට ඇෆ්ගන් රජයෙන් ද බාධා එල්ල විය. ඒ, ඇෆ්ගන් රජයෙන් සහ ඇෆ්ගන් ජනපති හමීඞ් කර්සායිගෙන් එල්ල වූ විරෝධයක් නිසාය.