තායිලන්ත රජය පෙරැළිමේ උද්ඝෝෂණවලට එරෙහිවු තායිලන්ත පොලීසිය විපක්ෂයට සහය දෙමින්  මාර්ග බාධක හා හෙල්මට් ඉවත් කැර රාජකාරීයේ යෙදී සිටී.

 සූතෙප් තවුග්සුබාන්  විපක්ෂ නායකගේ  අරමුණ වී ඇත්තේ  හිටපු අගමැති  තක්ෂින් සිනවත්‍රාගේ දේශපාලන යන්ත්‍රය  නැති කැර දැමීමයි.

ඔහුගේ සහෝදරිය වන අගමැති යිංලක් සිනවත්ත්‍රා සහෝදරයාගේ රූකඩයකි උද්ඝෝෂකයෝ කියති.

විපක්ෂ නායක සිය අධාරකරුවනට කියා ඇත්තේ බැංකොක්  ප්‍රධාන පොලිස් කාර්යාලයයට කඩා පනින ලෙසයි.

රජය පෙරැළිමේ ප්‍රධාන මර්මස්ථානය එය බව උද්ඝෝෂකයෝ කියති.

පොලීසියේ ක්‍රියා කලාපය තායිලන්ත රජයේ බලය මාරු වීමේ පෙර නිමිත්තක් සේ සැළකේ.