දේශපාලන ආරක්ෂාව පතා පැමිණ ගමන්බලපත්‍ර කාලසීමාව ඉක්මවා රැඳී සිටි ශී්‍රලංකා ජාතිකයින් 26 දෙනෙකු රටෙන් නෙරපා හැරීමට ජපාන රජය කටයුතු කර තිබේ.

වාර්තා වන ආකාරයට දේශපාලන ආරක්ෂාව ඉල්ලා සරණාගතයින් ලෙස රටට ඇතුළුවීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයින්ගේ ඉල්ලීම් වරක් නොව දෙවරක්ම ඉවත දමා ඇති ජපාන රජය ඔවුන්ව වහාම රටෙන් නෙරපා හැර තිබෙන්නේ සරණාගතයින් ලෙස ජපානයට ඇතුළුවීමට ඔවුන්ට කිසිඳු හේතුවක් නොමැති බව දැනුම්දෙමිනි.

කෙසේ වුවත් මේ පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥයින් ජපාන රජයේ හැසිරීම අත්නෝමතික යැයි චෝදනා කරයි.මෙම පුද්ගලයින් අතුරින් ඇතැමෙක් සැබෑවටම දේශපාලන ආරක්ෂාව ලැබිය යුතු අය බව ඔවුන් කියයි.

සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලීම දෙවරක් ප්‍රතික්ෂේප කළ පසු වුවද අදාළ පුද්ගලයින්ට නීති උපදෙස් ලබාගෙන නැවත වරක් සරණාගත අයිතිය ඉල්ලා සිටීමට අවසරය තිබුණත් මෙවර ජපාන රජය එයට ඉඩක් නොදී ඔවුන්ව වහාම රටෙන් නෙරපීමට කටයුතු කර තිබීම අමානුෂික යැයි එම නීතිඥයින් හදුන්වාදී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ජාතිකයින් පිරිසට අමතරව සරණාගතයින් ලෙස පැමිණි වියට්නාම ජාතිකයින් පිරිසක්ද ජපානයෙන් නෙරපා හැර ඇත.

2013 වසරේ සිට ජපාන රජය සරණාගතයින් සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රතිපත්තියක සිට කටයුතු කරන අතර එහි අරමුණවී ඇත්තේ රජයේ වියදම් අවම කරගැනීමය.