අයිස්ලන්තයේ බාඩර්බුන්ගා ගිනිකන්ද පුපුරා ලාවා මිටර 30 පමණ ඉහලට විහිදෙන්නට පටන්ගෙන ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ ගතවූ පැය 12ක පමණ කාලයේ දී ගිනිකන්දේ භූ කම්පන 300ක් පමණ සිදුවූ බවයි. ගිනිකන්ද පුපුරා ගිය ද අළු පිටවීමක් නොවූ බව ද ඔවුහු කියති. මුහුදු මට්ටමේ සිට සැතපුම් තුනක් පමණ ඉහළට මෙහි සුදු පැහැති දුම හා වායු විහිදී ගොස් ඇත. විද්‍යාඥයන්ගේ මතය වන්නේ මේ වායු අතර ඉතා අහිතකර වායු වර්ග ද තිබිය හැකි බවයි. කන්දේ ඇතිවී තිබෙන සැතපුමක් පමණ දිග පැල්මකින් ගඟක් ගලන්නා සේ ගින්දර දක්නට ලැබෙයි.

ගිනිකන්ද බැලීමට එන සංචාකරයන් ගෑස් ආවරණ පැළඳිය යුතු බව ද විද්‍යාඥයෝ අවධාරණය කරති. මින් පෙර ගුවන් ගමන් නවතා දමන ලෙස නිකුත් කළ රතු සංඥාව දැන් තැඹිලි පැහැය දක්වා වෙනස් කැර ඇත. ගිනි කන්ද පිපිරී ගිය ද අළු පිටනොවීම හේතුවෙන් එහි අවධානම අඩුවීම සංඥාවේ පැහැය වෙනස් කිරීමට හේතුවයි.

කෙසේ වෙතත් විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ මේ ස්වභාවය ඕනෑම මොහොතක වෙනස් වී ගිනිකන්දෙන් අළු පිටවීමට ද ඉඩ ඇති බවයි. ඒ හේතුවෙන් අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව ද ඔවුහු කියති. 1409668248103_wps_27_EXCLUSIVE_BARDARBUNGA_ICE 1409668306587_wps_29_A_plume_of_smoke_rises_fr  1409668372966_wps_40_EXCLUSIVE_BARDARBUNGA_ICE 1409668421622_wps_43_EXCLUSIVE_BARDARBUNGA_ICE 1409668448882_wps_50_A_man_stands_near_to_a_la New Volcanic Eruption In Southeast Iceland As Viewed From The Air 1409674645414_wps_61_In_this_aerial_view_fount