ගිනි අවි මිලදී ගැනීමේ අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 21 දක්වා වැඩි කරන බව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ‘වෝල්මාර්ට්’ සමාගම (28) නිවේදනය කළේය.
 
තුවක්කු, උණ්ඩ යනාදිය මිලදී ගැනීමේ වයස් සීමාව වැඩි කිරීමට අමතරව වෝල්මාර්ට් සමාගම තවත් පියවර කිහිපයක්ම ගෙන තිබේ. රයිෆල්, මාරක නොවන අවි සම්බන්ධයෙන් වන ඇතැම් දැන්වීම් තම වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් කරගැනීමට ද එම සමාගම කටයුතු කර  තිබේ. 
 
ෆ්ලෝරීඩා ප්‍රාන්තයේ උසස් පාසලකදී සිදුවීමත් සමඟ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ගිනිඅවි පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නැවතත් දැඩි කතාබහක් ඇති වී තිබේ. එම සිදුවීමත් සමඟ සෑම පාසලකටම පොලිස් නිලධාරියකු  යෙදවීම සහ ගිනිඅවි මිලදී ගැනීමේ අවම වයස් සීමාව 21 දක්වා වැඩි කිරීම යන පියවර ගැනීමට ෆ්ලෝරීඩා ප්‍රාන්ත බලධාරීහූ කටයුතු කළහ. වෝල්මාර්ට් සමාගමගිනි අවි මිලදී ගැනීමේ අවම වයස් සීමාව ඉහළ දමන බව නිවේදනය කළේ එම සිදුවීමෙන් සති දෙකක් ගත වෙන අවස්ථාවේදීය. 
 
රොයිටර්
055