උතුරු කොරියාව අද(02) තෙවන මිසයිල අභ්‍යාසය යටතේ මිසයිල දෙකක් ගුවන්ගත කර ඇතැයි දකුණු කොරියාව පවසයි.

ඒවා කෙටිදුර මිසයිල බව ඔවුහු කියති.

මෙය සතියක් ඇතුළත උතුරු කොරියාව විසින් සිදුකරනු ලැබූ තෙවන මිසයිල අභ්‍යාසයයි. 

මිසයිල දෙක කිලෝමීටර් 25ක් තරම් පහතින් ගමන් කළ බව සඳහන් වන අතර විශ්ලේෂකයින් පවසන්නේ ඒවා අසාමාන්‍ය වේගයකින් ගමන් කළ බවයි.

මෙම සිදුවීමෙන් පසු එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය රැස්වී රහස් සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති අතර උතුරු කොරියාව මිසයිල වැඩසටහන අවසන් නොකළහොත් ඔවුන්ට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර සම්බාධක පැනවීමට සිදුවනු ඇතැයි පවසා ඇත.
 
(බීබීසී ඇසුරිණි-085)