පසුගියදා ඉතාලි ලම්පෙදූසා දුපත ආසන්නයෙදි ගිළී ගිය යාත්‍රාවෙන් අතුරු දන් වු පුද්ගලයින් සෙවීමේ යෙදී සිටින කිමිදුම් කරුවන්ට පෙකෙනි වැලෙන් වෙන් නොවු කුඩා බිළිදකු හා තරුණ මවකගේ සිරුරු දෙකක් හමු වු බව ඉතාලි මාධ්‍ය වර්තා කරයි.

අනවසරික සංක්‍රමිකයින්  සමග ගැබිනියක් වශයෙන් ඈය යාත්‍රාවේ පෑමිනෙන්නට ඈති බවත් යාත්‍රාව ගිනිගෙන දැවි යන්නට ආසන්න මොහොතේ තැති ගැන්මත් සමග ඇයට දරුවා බිහි වන්නට ඈතිබවත් එඅ සමගම බිලිදාත් මවත් මුහුදෙ ගිලි යන්නට ඇති බවද  සහන සේවකයෝ පවසති. පෙකෙනි වැලෙන් වෙන් නොකළ මවත් බිලිදාත් එකම පෙට්ටියක බහා මිහිදන් කිරිමට සහන සේවකයෝ කටයුතු කළේය.