මානසික රෝග හඳුනාගැනීමට ඇසේ ඉරියව් වැදගත් වන බව බ්‍රිතාන්‍ය විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් පෙන්වා දෙති. මේ සඳහා ඔවුන් නව කැමරාවක් භාවිතා කරයි. ඔවුන් පවසන්නේ භින්නෝන්මාදයේ සිට විශාදය දක්වා රෝග රාශියක් මේ ආකාරයට හඳුනාගත හැකි බවයි.

විශේෂිත කැමරාවක් මාර්ගයේන රෝගීන්ගේ ඇසේ ඉරියව් වල ස්වභාවය පරිගනක තිරයක් මතට ගනී. ඔවුන් පවසන්නේ මානසික රෝග ඇති අයගේ ඇසේ ඉරියව් සහ එවැනි රෝගයක් නොමැති අයගේ ඇසේ ඉරියව් අතර පැහැදිලි වෙනසක් දක්නට ලැබෙන බවයි. මෙලෙස හඳුනාගන්නා රෝගීන්ගේ ඇසේ ස්වභාවය අධ්‍යයනය කිරීමෙන් වැළඳී ඇති රෝග තත්ත්වය ද හඳුනාගත හැකි බව පර්යේෂකයන්ගේ මතයයි.

තදබල ලෙස විශාදයට ගොදුරු වූ රෝගීන්ගේ තේරුම් ගැනීමට අපහසු වෙනස්කම් ඇසේ දක්නට ලැබෙන බව ද ඇබර්ඩින් සරසවියේ වෛද්‍ය පිලිප් බෙන්සන් සහ මහාචාර්ය ඩේවිඩ් පවසයි.

වෛද්‍ය පිලිප් බෙන්සන් මේ ක්‍රමය ගැන මෙසේ කියා ඇත.

" මොළය ස්කෑන් කිරීමෙන් හා ඩී.එන්.ඒ. තාක්ෂණය මගින් හ
ඳුනාගත් රෝග තත්ත්ව මේ ආකාරයෙන් ඉතා පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකියි. මේ ඇස් පරීක්ෂාව මගින් විනාඩි 30ක කාලයකදී සියයට 95ක් නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට හැකියාව ඇති බරපතල මානසික රෝග තත්ත්වයන් සාමාන්‍ය ආකාරයට හඳුනාගැනිමට වසර ගණනාවක් ගතවනවා. "

මේ නව සොයාගැනීම සම්බන්ධයෙන් මනෝ විද්‍යා රාජකීය පාසලේ මහාචාර්ය නික් ක්‍රැඩොල් ද සුබ පතා ඇත. ඔහු කියා සිටින්නේ රසායනාගාර පරීක්ෂණ මෙතෙක් හ
ඳුනාගත් බරපතල මානසික රෝග හඳුනාගැනීමට හැකිවීම ගැන සතුටු වනව බවිය. කෙසේ වෙතත් අක්ෂි ඉරියව් හා මානසික ආබාධ යන දෙක අතර සම්බන්ධතාව පිළිබඳ තවදුරටත් පර්යේෂණ අවශ්‍යයැයි ද මහාචාර්ය වරයා කියා ඇත.