අයි එස් ත්‍රස්තවාදියෙකු විසින් තම මව හිස ගසා දමා මැරූ බව කියන පුවතකින් ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් කම්පාවට පත්වූහ.

විසි හැවිරිදි පුත්‍රයා තම මව මරා දමනු ලැබුවේ ඔහු රාජකාරි කරන තැපැල් කාර්යාලයය ඉදිරිපිට දී ය.

බොහෝ දෙනෙක් එය බලා සිටි බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඔහු මව මරා දැමීමට හේතුවී ඇත්තේ තම පුතු අයිඑස් කණ්ඩායමට බැඳීම පිළිබඳ මව මැසිවිලි නැගීම  බව ද විදෙස් මාධ්‍යය කියයි.