(නාලක සංජීව දහනායක)
 

මගනැගුම ආයතනය තුළ භාවිතයට නොගෙන අතහැරදමා ඇති යන්ත්‍රෝපකරණ හා රථ වාහන සියල්ලම වහාම අලූත්වැඩියාකර භාවිතයට ගන්නා ලෙසට වරාය හා නාවික කටයුතු, මාර්ග හා මහාමාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු මහතා එම ආයතනයේ නිලධාරීන්ට අද (26) උපදෙස් ලබා දුන්නේය.
 
එම ආයතනය තුළ මේ වනවිට ෆෝක්ලිෆ්ට්, එස්කැවේටර්, තාර දමන යන්ත‍්‍ර, ටිපර් රථ, මෝටර් ගේ‍්‍රඩර් යන්ත‍්‍ර විශාල ප‍්‍රමාණයක් පසුගිය කාලයේදී භාවිතයට නොගෙන අතහැර දමා තිබෙන ආකාරය අමාත්‍යවරයා නිරීක්‍ෂණය  කළ අමැතිවරයා මේ සඳහා උපදෙස් ලබා දී තිබේ.
 
කෝටි ගණනක් වටිනා යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර මේ ආකාරයට අතහැර දමා තිබීම ජාතික අපරාධයක් බව කී අමාත්‍යවරයා එම යන්ත‍්‍ර කඩිනමින් අලුත්වැඩියා කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.