හම්බන්තොට  වරාය සේවකයන්ට හා මාධ්‍යවේදීන්ට එල්ල කළ නාවික හමුදා ප්‍රහාරය දැඩි පිළිකුලෙන් හෙළා දකිනවා යැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙති මහතා පැලවත්ත පක්ෂ කාර්යාලයේ දී  පැවසීය.