(ජේ.කේ.එල්.චාමින්ද සහ ඩී.ජී. සුගතපාල)

මෙරට නිෂ්පාදිත රිවොල්වරයක්  හා ඒ සඳහා යොදනු ලබන උණ්ඩ 9ක් සමඟ පුද්ගලයකු අද (10) දහවල් අත්අඩංගුවට ගත් බැව් ගාල්ල වරාය පොලිසිය පවසයි.

මෙම  රිවෝලවරය  මිලිමීටර් නමයේ උණ්ඩ දැමිය හැකි එකක් බවද පොලිසිය පවසයි. 
 
අද(10) උදෑසන මාගාල්ල ධිවර වරායේදී බෝට්ටුහිමිකරුවකු හා තවත් ධීවර කාර්මිකයකු අතර  බහින්බස් විමක් ඇති වී තිබේ. එහිදි රිවෝල්වරයක් පෙන්වා තර්ජනය කළබවට පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ලැබි තිබුණි.

එම පැමිණිල්ලට අනුව පරීක්ෂණ පැවැත්වු වරාය පොලිසියේ නිලධාරින් විසින් සැකකරු මෙම රිවොල්වරය සමග අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඔහු වළහන්දුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු බවද පොලිසිය පවසයි.
 
 සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට  නියමිතව ඇත.

(ඡායාරූප - ඩී. ජී. සුගතපාල)