නාලක සංජීව දහනායක
 
යල කන්නයේ වී අස්වනු මිලදී ගැනීම සෙනසුරාදා (4) වැනි දා අම්පාර කොහොඹාන ගම්මානයෙන් ආරම්භ කරන බව වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති නීතීඥ උපාලි මොහොට්ටි මහතා කීය.


ඒ අනුව නාඩු වී කිලෝග‍්‍රෑමයක් රුපියල් 38, සම්බා වී කිලෝග‍්‍රෑමයක්  රුපියල් 41 සහතික මිලක් යටතේ මිලදීගැනීමට නියමිතය. 


මෙවර යල කන්නයේ දී කුඹුරු අක්කර ලක්‍ෂ හතරහාමාරකට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් වගා කර ඇති අතර ඉන් මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 1.4 අස්වැන්නක් අපේක්‍ෂා කරන බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. 


ඉන් වී මෙට්‍රික් ටොන් 1,20,000 ක ප‍්‍රමාණයක් වී අලෙවි මණ්ඩලය විසින් මිළදී ගැනීමට නියමිතය. ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් රුපියල් මිලියන 4900ක මුදලක් අනුමත කර ඇත.

 
මෙම වී වලින් සකසන ලද සහන මිළකට සතොස ඇතුළු වෙළඳසල්වලට බෙදාහැරීමට නියමිතය. 


වී මිලදී ගැනීමේදී වී ගෙන ඒම සඳහා අවශ්‍ය පොලි පැක් මලූ ගොවීන්ට නොමිලයේ ලබාදීමට වී අලෙවි මණ්ඩලය සැලසුම් කර ඇත.

වී අස්වැන්න මිලදී ගැනීමේදී ඇතිවන තදබදය වළක්වා ගැනීමට වී මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන වලින් දින වෙන්කරවා ගන්නා ලෙසද වී අලෙවි මණ්ඩලය ගොවි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.