(නිමල් ජයරත්න)
 
දිඹුලාගල නිවසකට මුහුණු ආවරණය කරගෙන ඇතුළු වූ තිදෙනෙකු අද(29) නිවැසියන් බිය ගන්වා රන් භාණ්ඩ හා මුදල් කොල්ල කා පලාගොස් ඇතැයි අරලගංවිල පොලිසිය කියයි.
 
කොල්ලකරුවන් නිවස ඉදිරිපිට පළමුව අලි වෙඩි පත්තු කර ඇත. එවිට නිවැසියන් අසළ ගෙවතුවලට වන අලි පැමිණ ඇතැයි සැක සිතී දොර ඇර විපරම් කිරීමේදී, කොල්ලකරුවන් මුහුණු ආවරණය කරගෙන නිවසට ඇතුළු වී ඇතැයිද පිහි පෙන්වමින් බිය ගන්වා මුදල් හා භාණ්ඩ කොල්ල කා ඇතැයිද පොලිසිය පවසයි.
 
කොල්ලකරුවන් නිවැසියන්ගේ අත් පා ගැටගැසීමට උත්සාහ දරා ඇති අතර, එහිදී පිහි පහරවලට තුවාල වූ ගෙහිමි කාන්තාවක පොළොන්නරුව මහ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව පරීක්ෂණ පවත්වන පොලිසිය කියයි.
 
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගෙහිමියා හදිසි ඇමතුම් අංශයට දැනුම්දී පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත.
 
කොල්ලකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයිද පොලිසිය කියයි.