(  එම් .සුසිල් ප්‍රියන්ත )

ඇදහැලෙන ධාරානිපාත වර්ෂාවෙන් අම්බලන්ගොඩ හා ඒ අවට  කවදාවත්ම වැසි ජලයෙන් යටනොවුනු ප්‍රදේශ රැසක්ම ජලයෙන් යටවී ඇතැයි ප්‍රදේශවාසිහු කියති.

මීට ආසන්නම හේතුව ලෙස මීට පෙර කවදාවත්ම වැලිවලින් වැසි නොතිබුනු අම්බලන්ගොඩ ඌරවත්ත මෝයකට මෙවර වතුර බැස යාමට නොහැකි අයුරින් වැලිවලින් ඇහිරී තිබීම බව ඔවුහු පෙන්වාදෙති.

මේ නිසා අම්බලන්ගොඩ පහත් බිම් පමණක් නොව අම්බලන්ගොඩ හා ඒඅවට කවදාවත්ම යට නොවුනු ගම්මාන කිහිපයක්ම ජලයෙන් යටවි ඇති බවද ප්‍රදේශවාසිහු කියති.

කෙරමනිය.පින්නදුව, දෙල්දූව .සීනිගම,අකුරළ,මීටියාගොඩ ආදි ප්‍රදේශ කිහිපයකම මේ වනවිට ජලයෙන් යටවි ඇති බවත් මේ පිලිබදව අදාළ බලධාරින් දැනුම්වත් කළත් එයට මේ වනතෙක් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නැති බවත් ඔවුහු කියති