(මනෝජ් හර්ෂික)

මොනරාගල හා ඒ අවට ප්‍රදේශ කිහිපයකට දින තුනක් පුරා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව  ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද (1), හෙට (02) සහ අනිද්දා (03) යන දිනයන් හි මෙසේ ජලය අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

මොනරාගල කුඹුක්කන් ඔය ජලාශට තෙල් හා ග්‍රීස් වැනි අපද්‍රව්‍ය එකතු වීම හේතුවෙන්  එය පවිත්‍ර කිරීම සඳහා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇතැයිද  මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.