(ඩබ් ඒ පියතිලක)

කවුඩුල්ල සහ මින්නේරිය ජාතික උද්‍යාන මායිම්ව  පිහිටි පාළුවැව රක්ෂිතයට කිසියම් අයෙකු ගිනි තැබීමෙන් අක්කර 12ක් පමණ ගින්නෙන් විනාශ වූ බවත් ජාතික උද්‍යානවලට ගින්න පැතිර යෑම වැළැක්වීමට පැය ගණනක් දැඩි වෙහෙසක් දරා නිවා  දැමිමට හැකි වූ බව හිගුරක්ගොඩ පොලිසිය කියයි.

රක්ෂිතයේ ගින්නක් හටගෙන ඇති බවට ප්‍රදේශවාසියකු හිගුරක්ගොඩ පොලිසියට දැනුම් දීමෙන් පසු පොලිසිය සහ යුද හමුදාව පැය 6ක් පමණ වෙහෙස වීමෙන් පසු  කවුඩුල්ල සහ මින්නේරිය ජාතික උද්‍යාන වෙත ගින්න පැතිරි යෑම වළක්වා තිබේ. 

රක්ෂිතයේ අක්කර 800ක් පමණ තිබෙන බවත් මේ උද්‍යාන දෙක හරහා දුම්රිය මාර්ගය ද පිහිටා තිබේ. උද්‍යාන තුළට කසිප්පු පෙරිම සදහාත් සතුන් දඩයමේ යන පිරිස් විසින් ගිනි තබා ඇති බවත් පොලිසිය සැක පළ කරයි. ඒ වාගේම ගින්නේන්  පසු ඉබ්බන්, මුවන්, තලගොයින්, කුරුල්ලන් ඇතුළු විශාල සතුන් පිරිසක් ගින්නෙන් මිය යන බවයි.

ගිනි තැබීම සිදු කළ පුද්ගලයින් සොයා විමර්ශන ආරම්භ කර ඇති බව හිගුරක්ගොඩ පොලිසිය පවසයි.