(ඉන්දිකා රාමනායක)
 
ලියාපදිංචි නොකළ රථයක් ජපානයේ සිට මෙරටට ගෙන්වා දෙන බව  පවසා  පුද්ගලයකුගෙන්  රුපියල්  ලක්ෂ 27 ක මුදලක් වංචා කළ සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට  වංචා විමර්ශන අංශය   මහජන සහය පතයි.
 
යක්කල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයකු වන මෙම සැකකරු  සම්බන්ධයෙන් 2019-7-19 දින වංචා විමර්ශන අංශයට පැමිණිලි ලැබී ඇති අතර සැකකරු පදිංචි ලිපිනය අතහැර  සැඟව සිටින බව පොලිසිය කියයි.
 
සැකකරු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් වෙතොත්   වංචා විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයාගේ  0112-673581, 0112-675651 යන අංක වෙත දැනුම් දෙන ලෙස  පොලිසිය ඉල්ලා සිටියි.