(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොඨඨාශයේ පිහිටි මුතු පන්තිය දුපතෙහි  අධික මුහුදු රළ හේතුවෙන් වෙරළ ඛාදනය උග්‍ර වී ඇති බව කියයි.

මුහුදු ඛාදනය ඉහළ යාම නිසා මුතුපන්තියේ සිට උඩප්පුව දක්වා ගමන් කරනු ලබන මාර්ගයද මේ වන විට ඛාදනය වෙමින් පවතී.

එක් පසකින් කලපුවෙන් ද අනෙක් පසින් මුහුදින්ද වටවු මුතු පන්තිය දුපතට සුළු භුමි ප්‍රමාණය මේ වන විට දැඩි ඛාදනයට ලක්ව ඇති බව කියයි.

 ජනතාව චෝදනා එල්ල කරන්නේ පසුගිය සමයේ මුතු පන්තිය ආරක්ෂා කර ගැනිමට වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව ගල් වැටි දැමුවද එවා නිසි ලෙස නොදැමිම මෙම ඛාදනය වැඩි විමට හේතු වි ඇති බවයි.

 
ජනතාව පවසන්නේ වෙරළ ඛාදනය වළක්වා ගැනිමට පුත්තලම ආපදා කළමණාකරන එකකය මගින් වැලි පුරවා වෙරළ ආරක්ෂා කර ගැනිමට පොහොර උර ලබා දුන්නද එය ගම්මානයේ ධිවරයින්ට කර ගැනිමට සිදුව ඇති බවයි. ඔවුන් මේ වන විට  දූපත ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා  වැලි කොට්ට ඇතිරීමට පටන්ගෙන තිබේ.